Naše služby

Zimná údržba

Naša spoločnosť vykonáva počas zimného obdobia zimnú údržbu. Tá spočíva v odhrnutí ciest alebo chodníkov a ich následným posypom posypovým materiálom( technická alebo ekologická soľ). Odhŕňanie snehu robíme strojmi ( vozidlo 4×4 a traktorom) a ručne. To vždy v závislostí od okolností (celková šírka, prekážky napr. odparkované vozidlo, …). Zimnú údržbu robíme, vždy na základe zmluvy o údržbe.

Rozsah prác závisí od náročnosti objednávateľa. Máme zaužívane dva štandardy údržby. Prvý je systém úplnej starostlivosti. Ten spočíva v pravidelnej kontrole našimi pracovníkmi a v prípade potreby ( spád snehu podľa dohody, ale zväčša nad 3,0 cm, hrozba náľadia) sa uskutoční výjazd.

O výjazde informujeme zákazníka dohodnutým spôsobom (sms, telefonát), nasledujúci deň sa dá podpísať dodací list o výjazde, ktorý sa potom prikladá k faktúre.

Druhý systém spočíva v spolupráci medzi objednávateľom a našou spoločnosťou. Zákazníkmi si sám určuje kedy chce uskutočniť výjazd.

Rozdiel medzi týmito systémami spočíva v tom, že pri prvom systéme sa zákazník nemusí starať o počasie a má „vždy“ upravené svoje plochy. Druhý systém má výhodu v tom, že spustenie výjazdov má plne pod vlastnou kontrolou zákazník sám.

Ďalší rozdiel je v cene a rýchlosti výjazdu. Pri prvom systéme je cena výšia za m/2, ale zákazník sa nemusí o nič starať všetku zodpovednosť za škody na zdraví a majetku prenáša na nás.

Doba začiatku výjazdu je v tomto prípade tiež presne daná a takto sa nemusí zákazník obávať, že by sa nestihla urobiť načas jeho plocha.

Druhý systém je lacnejší, nakoľko v cene nie je pravidelná kontrola a tým pádom doprava a čas potrebný na kontrolu.

Na druhej strane, nie je možné garantovať dobu za akú sa bude robiť jeho plocha nakoľko sa prednostne robia zákazníci s prvým systémom starostlivosti a potom sa prechádza na údržbu zákazníkov s druhým systémom údržby a tí sa robia v poradí v akom si ohlásili výjazd.

Preto môže nastať stav, že sa dostaneme k zákazníkovi s druhým systémom až o 12 a viac hodím od ohlásenie výjazdu.

Cena za zimnú údržbu závisí od systému údržby, typu (strojová, ručná) lokality a veľkosti plochy. V súčasnosti zabezpečujeme zimnú starostlivosť v rozsahu 200- 11.000m2.

Vytvorilo Monetico.sk - Best marketing strategy