Zimná údržba

Naša spoločnosť vykonáva počas zimného odbobia zimnú údržbu. Tá spočíva v odhrnutí ciest alebo chodníkov a ich násleným posypom posypovým materiálom( technická alebo ekologická soľ). Odhrňannie snehu robíme strojmi ( vozidlo 4×4 a traktorom) a ručne. To vždy v závislostí od okolností (celková šírka, prekážky napr. odparkované vozidlo, …). Zimnú údržbu robíme, vždy na základe zmluvy o údržbe.

Rozsah prác závisí od náročnosti objednávatela. Máme zaužívane dva štandardy údrby. Prvý je systém úplnej starostlivosti. Ten spočívca v pravidelnej kontrole našimi pracovníkmi a v prípade potreby ( spád snehu podľa dohody, ale zväčša nad 3,0 cm, hrozba náladia) sa uskutoční výjazd. O výjazde informujeme zákazníka dohodnutým spôsobom (sms, telefonát), nasledujúci deň sa dá podpísať dodací list o výjazde, ktorý sa potom prikladá k faktúre. Druhý systém spočíva v spolupráci medzi objednávatelom a našou spoločnostou. Zákazníkm si sám určuje kedy chce uskutočniť výjazd. Rozdiel medzi týmito systémami spočíva v tom, že pri prvom systéme sa zákazník nemusí starať o počasie a má „vždy“ upravené svoje plochy. Druhý system má výhodu v tom že spustenie výjazdov má plne pod vlastnou kontrolou zákazník sám.

Ďalší rozdiel je v cene a rýchlosti výjazdu. Pri prvom systéme je cena vyšia za m/2, ale zákazník sa nemusí o nič starať všeku zodpovednosť za škody na zdraví a majetku prenáša na nás. Doba začiatku výjazdu je v tomto prípade tiež presne daná a takto sa nemusí zákazník obávať, že by sa nestihla urobiť načas jeho plocha. Druhý systém je lacneší nakoľko v cene nie je pravidelná kontrola a tým pádom doprava a čas potrebný na kontrolu. Na druhej strane, nie je možné garantovať dobu za akú sa bude robiť jeho plocha nakoľko sa prednostne robia zákazníci s prvým systémom staroslivosti a potom sa prechádza na údržbu zákaníkov s druhým systémom údržby a tý sa robia v poradí v akom si ohlásili výjazd. Preto môže nastať stav, že sa dostaneme k zákazníkovi s druhým systémom až o 12 a viac hodím od ohlásenie vyjazdu.

Cena za zimú údržbu závisý od systému údržby, typu (strojová, ručná) lokality a veľkosti plochy. V súčastnosti zabezpečujeme zimnú starostlivosť v rozsahu 200- 11.000m2.